Trebaš ponudu za vrtić ili školu? Zvrcni nas! 095 2022 401

Internet kolačići i njihova upotreba

Ova pravila određuju i reguliraju kako LADOMA d.o.o., Zagreb, Kopernikova 10, koristi te štiti sve osobne podatke koje posjetitelji internet stranica https://cubetto.ladoma-elektronika.hr/ istome dostavljaju kada koriste internet stranice https://cubetto.ladoma-elektronika.hr/.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na posjetitelja čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; posjetitelj čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Zaštita osobnih podataka

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. Prije nego posjetitelji internet stranica https://cubetto.ladoma-elektronika.hr/ unesu svoje osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa, kontakt telefon) u svrhu postavljanja bilo kojeg upita u rubrici KONTAKT, LADOMA d.o.o. je omogućila posjetitelju da bude informiran o svim potrebnim podacima vezano na zaštitu osobnih podataka, te da svojim aktivnim pristankom potvrdi da je suglasan sa korištenjem njegovih osobnih podataka u svrhu koja je izričito navedena. Jednako tako omogućena je odjava u bilo kojem trenutku, no potrebno je naglasiti da su podaci koji su obrađivani prije odjave zakonito obrađivani.

Tko ima pristup mojim podacima?

LADOMA d.o.o. jamči da sve osobne podatke posjetitelja koristi samo u svrhe koje su istome navedene prije izražavanja suglasnosti, te da ih ne dostavlja bilo kakvim trećim osobama, odnosno da svi djelatnici LADOME d.o.o. koji imaju pristup dostavljenim osobnim podacima postupaju u skladu s zakonskim obvezama o zakonitom načinu obrade dostavljenih podataka.


U slučaju da posjetitelj internet stranica ima bilo kakav upit vezano na zaštitu osobnih podataka može se obratiti poštom ili e-mail porukom na kontakt adrese dostupne na internet stranicama.

Uvijek brinemo za sigurnost Vaših podataka!